پرتال هوشمند اطلاع رسانی

ضرورت دسترسی آسان و سریع به اطلاعات همواره دغدغه همه مدیران، سیاستگذاران، محققان و دست ‏اندرکاران حوزه های مختلف بوده است. در سال‏ های اخیر فضای مجازی نقش مهمی در تسهیل این امر در امور کشور داشته است.
سامانه هوشمند اطلاع رسانی یک بانک اطلاعاتی است که با هدف جمع آوری، ساماندهی و تامین نیازهای اطلاعاتی سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران، پژوهشگران و …. ایجاد شده است.
در این سامانه جهت سهولت کار جستجوگران، روش ‏های مختلفی جهت دسترسی به اطلاعات پیش ‏بینی شده است. این روش ‏ها شامل؛ جستجوی عادی، جستجوی پیشرفته، کلیک بر روی منوها و زیر منوها و … می باشد.