بانی مچ

نام وب سایت:وب سایت فروشگاهی بانی مچ
آدرس وب سایت:www.banimatch.com
نوع وب سایت:فروشگاهی

یکی از پروژه های فانتزی که در توسعه ارتباطات راه اندیشه نو طراحی و پیاده سازی شده است، پروژه بانی مچ میباشد. بانی مچ در زمینه طراحی کبریت های فانتزی فعالیت می کند و با طراحی بر روی کبریت ها برای مناسبت های مختلف راهی جدید برای خود در عرصه بازار پیدا کرده است. میتوان گفت وب سایت بانی مچ یکی از زیباترین وب سایت های طراحی و پیاده سازی شده در این حوزه می باشد.