سامانه هوشمند کشاورزی

نام وب سایت:سامانه هوشمند کشاورزی
آدرس وب سایت:www.anris.agri-peri.ir
نوع وب سایت:دایرکتوری

ضرورت دسترسی آسان و سریع به اطلاعات همواره دغدغه همه مدیران، سیاستگذاران، محققان و دست ‏اندرکاران حوزه های مختلف بوده است. نبود و نقایص سامانه‏ های تخصصی در بخش کشاورزی، مسئولین مربوطه را بر آن داشت که ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT) را بر عهده تیم توسعه ارتباطات راه اندیشه نو واگذار نمایند. سامانه هوشمند اطلاعات کشاورزی یک بانک اطلاعاتی است که با هدف جمع آوری، ساماندهی و تامین نیازهای اطلاعاتی سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران، پژوهشگران و کلیه فعالان مرتبط بخش کشاورزی ایجاد شده است. نحوه ذخیره اطلاعات در سامانه به گونه ای است که با هر جستجویی، پاسخ های موجود به تفکیک در چهار نوع، داده (فایل‏ های اکسل)، نقشه (فایل‏ های تصویری)، مقاله (فایل ‏هایpdf ) و بسته اطلاعاتی (فایل ‏هایpdf ) در اختیار جستجوگر قرار می‏ گیرد. با استفاده از برخی از تکنیک ‏های هوش مصنوعی ترتیب ارائه پاسخ ها مدیریت شده و رکوردها در بهترین و مناسب ترین ترتیبات ارائه می شوند.