وب سایت ایزی پایپ

نام وب سایت:وب سایت ایزی پایپ
آدرس وب سایت:www.fa.easypipeco.com
نوع وب سایت:صنعتی

شرکت ایزی پایپ که یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی تولید کننده لوله و لوازم متعلق به آن در ایران میباشد در نهایت کار سخت و بزرگ طراحی سایت خود را به شرکت توسعه ارتباطات راه اندیشه نو واگذار نمود.