وب سایت فرش و موکت پارس

نام وب سایت:وب سایت فرش و موکت پارس
آدرس وب سایت:www.pars-co.ir
نوع وب سایت:شرکتی

وب سایت گروه فرش و موکت پارس تولید کننده انواع موکت و فرش توسط شرکت توسعه ارتباطات راه اندیشه نو طراحی گردیده است. گروه فرش و موکت پارس یکی از شرکت های صاحب نام و پرآوازه در زمینه تولید انواع موکت و فرش است که طراحی وب سایت خود را به ما سپرده است و یکی از نمونه کارهای طراحی وب سایت شرکتی توسعه ارتباطات راه اندیشه نو به شمار می آید. در طراحی این وب سایت سعی گردیده است خواسته های مشتری در عین زیبایی به طور کامل پیاده سازی شوند.