وب سایت فروشگاهی شاپی سافت

نام وب سایت:وب سایت فروشگاهی شاپی سافت
آدرس وب سایت:www.demo.shopisoft.com
نوع وب سایت:فروشگاهی

وب سایت فروشگاهی شاپی سافت با هدف ارائه دمویی از فروشگاه ساز توسعه ارتباطات راه اندیشه نو طراحی گردیده است، تا ارائه دهنده تمامی قابلیت های این فروشگا ساز به مشتریان باشد.