وب سایت مهرپارسیان اکسیر

نام وب سایت:وب سایت مهرپارسیان اکسیر
آدرس وب سایت:www.mpxagro.ir
نوع وب سایت:صنعتی

محصولات کشاورزی همیشه مورد نیاز افراد می باشند و یکی از مشاغل مهم و پر اهمیت در دنیا کشاورزی می باشد. این وب سایت با هدف معرفی محصولات کشاورزی و دسته بندی آن ها و بسیاری امکانات دیگر طراحی و پیاده سازی شده است.